Historie Watsu®

Aquaterapie Watsu® vychází z pradávné japonské Shiatsu masáže, jejíž prvky byly v roce 1980 převedeny do vody americkým vizionářem, básníkem a zen Shiatsu mistrem Haroldem Dullem

Watsu® je praxe, při které někoho vznášíme v teplé vodě a spojujeme pohyb s dechem tak, aby se v naší náruči cítil dostatečně uvolněně a bezpečně, aby měl přístup k jakékoli úrovni svého bytí, kterou potřebuje uvolnit a uzdravit…Harold Dull

Historie aquaterapie Watsu® začíná v 80. letech 20. století díky tvůrčímu géniu Harolda Dulla. Americký vizionář, básník Harold Dull (1935 – 2019), byl mistrem pradávné japonské zen Shiatsu masáže, jejíž prvky v roce 1980 přenesl do vody a tím zcela neplánovaně objevil jedinečný terapeutický potenciál pohybu ve vodě.

V roce 1980, poté co začal masírovat a náhodně svého svého přítele posouvat ve vodě, Harold ucítil, jak se začaly uvolňovat jeho svaly a jakýsi hluboký klid pronikal do jeho mysli. Toto spontánní pohybové léčení ve vodě bylo základem, na kterém se později vybudovalo Watsu® – unikátní terapeutická metoda spojující prvky shiatsu masáže s pohyby ve vodním prostředí.

Sám o tom píše…”jednou jsem byl s někým v teplé vodě. Začal jsem na něj používat prvky zen šiacu – držení, protahování, uvolňování…nikdy mě nenapadlo, že to, co se zde právě rodí, pomůže milionům lidí a dětí na klinikách a lázních po celém světě, že se to stane novou cestou. Při držení a nadnášení v teplé vodě v bezpodmínečném prostoru a “bytí v nic dělání” jsem byl překvapen pocitem jednoty s každým, koho jsem držel u svého srdce. Někteří sdíleli, že pocit, kdy byli takto drženi bez jakéhokoli záměru, jim v jejich životě chyběl. Viděl jsem Watsu jako způsob, který léčí naše rány, který nás osvobozuje od iluze oddělenosti. Být držen a houpán je starý způsob léčení. Když dítě upadne, maminka ho zvedne a drží v náručí. Náruč vytváří bezpečí…viděl jsem, že to obohacuje jak drženého (přijímajícího) tak i toho, kdo drží (dávajícího). Mnohým to změnilo život. Změnilo to i můj…”

Haroldova slova jako kdyby se stala mostem, světelnou nití, která provází každé Watsu…jsou stále živá…skrze odevzdání se do pečující náruče se mohou tyto nitky propojit do nikdy nekončící pavučiny jednoty a lásky.

Během svého pobytu v Harbinu Hot Springs, malém termálním resortu v Kalifornii, začal Harold Dull zkoumat nové způsoby terapeutických cvičení ve vodním prostředí. Přátelé a lidé, kteří byli svědky úžasného účinku tohoto terapeutického pohybu, začali Harolda žádat, aby je naučil tomuto zázračnému umění. Harold se tak rozhodl sdílet své poznatky a v roce 1982 založil první školu Watsu® v Harbinu Hot Springs. Tímto způsobem se zrodilo Watsu® – kombinace slov „water“ (voda) a „shiatsu“ (japonská masážní technika), která naprosto vystihuje podstatu této terapie.

Během následujících let se Watsu® rychle šířilo a stalo se oblíbeným přístupem k léčení a relaxaci ve vodě po celém světě. Terapeuti začali zdokonalovat a rozvíjet metodu, přidávaly se nové techniky a variace, aby vyhovovaly potřebám různých klientů a stavů. Tím Watsu® dalo základ dalším druhům aquaterapií, začalo využívat poznatky ze západní psychologie a fyzioterapie.

V devadesátých letech přišlo Watsu® z USA do západní Evropy. V České republice se objevuje teprve přibližně v roce 2012, proto tu povědomí o ní není ještě tak rozšířené. První evropský vzdělávací institut byl založen ve Švýcarsku v 1993.

V následujících letech byla metoda začleněna do rehabilitačních programů ve zdravotnických střediscích a lázních v různých koutech světa. Pořádané vzdělávací kurzy, semináře a přednášky jsou pod přísným dohledem Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA), kde jsou zapsané všechny akreditované vzdělávací instituty, které se postupně začaly objevovat v mnohých zemích.

Níže se můžete podívat na film s Haroldem Dullem „Waters of Life“
https://www.youtube.com/watch?v=kH_2XBWnvKo

Watsu® instituty v ČR

První mezinárodně certifikovaní profesionálové (praktici a lektoři) s ukončeným vzděláním, kteří se metodu učili většinou v zahraničí, se u nás v republice objevují na přelomu roku 2012/ 2013. Vzdělávací proces praktikům obvykle zabere několik let, ve kterých si musí osvojit nejen techniku správného provádění, ale procházejí i dlouhým procesem osobního rozvoje. Součástí studijního programu je zdokonalení techniky v různých stupních pokročilosti a znalosti anatomie. Certifikovaní profesionálové si dále mohou rozšiřovat své vzdělání a praxi v dalších specializovaných kurzech, které se spadají do oblasti rehabilitace, sportu, psychologie i těhotenství. Certifikovaný praktik se může profesně rozvíjet a postupně se dopracovat až k lektorské licenci.

Seznam certifikovaných a registrovaných praktiků, lektorů a škol Watsu® najdete na www.watsu.com

Watsu for Health, z.s. rozšiřuje svou činnost zejména o podporu osob s tělesným handicapem a aktivní partnerské spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi, které se zaměřují na zkvalitňování životů pacientů s nervosvalovým onemocněním. Jedním z dlouhodobých podporujících projektů je například Watsu Pomáhá

Zažijte Watsu®