TERAPEUT | Absolvent

Ing. Pavla Tománková

Aquaterapie pro dospělé a děti bez zdravotního omezení

*(před dokončením certifikace Watsu® provider nebo Watsu® practitioner)


E-mail: pavla.tomankova@email.cz
Tel.: +420 737 834 808

Lokality kde působím: Brno