Zážitkový workshop s úvodem do arteterapie a aquaterapie

4. 5. 2024 - 5. 5. 2024 , 9:00 - 17:00 České Budějovice

RELAXACE A SPOJENÍ SE SEBOU SKRZE BARVY, POHYB, DOTEK A VODU

NOVINKA 2024 – NOVÝ KURZ!

Zkušené lektorky vás seznámí s vybranými technikami dvou terapií sebezkušenostní a praktickou formou. Cílem kurzu je podpora vašeho profesního a osobnostního rozvoje skrze hluboký zážitek a znovuobnovení ztracených sil.


Workshop je určen pro:
sociální pracovníky
ergoterapeuty, psychoterapeuty, fyzioterapeuty (maséry)
jiné pomáhající profese
neformální pečující
speciální pedagogy
vedoucí pracovníky a ředitele
osoby ohrožené syndromem vyhoření apod.

Z OBSAHU:

  • seznámení se s vodním prostředím, výtvarným jazykem a metaforou
  • hluboká duševní a tělesná relaxace skrze dotek, pohyb, dech a tvoření ve vodním a barevném světě
  • význam a rozvoj sebevnímání, kreativity, komunikace naladění se na emoce a tělesné prožívání
  • podpora při hledání smyslu a podstaty našeho směřování, obtíží či důležitých okamžiků našeho života praktický nácvik základních technik využívaných v arteterapii a aquaterapii sebezkušenostní formou
  • prostor pro sdílení, diskuze a dotazy

LEKTORKY: Dita Linhartová a Jitka Burešová

KRITÉRIA ÚČASTI NA KURZU
Kurz je vhodný pro všechny se zájmem o kreativní sebevyjádření, sebepoznání, načerpání energie a inspiraci. Nevyžaduje žádné bližší specifické dovednosti. Výtvarné, umělecké, dotykové zkušenosti ani anatomické a fyziologické znalosti nejsou předpokladem pro účast na tomto zážitkovém kurzu. Důležitá je zejména chuť udělat něco pro sebe s motivací otevřít se novým nástrojům a technikám v příjemném a bezpečném společenství nových lidí.

Kurzovné : 4800,- Kč (cena pro neformální pečující 3600,- Kč)
zahrnuje lektorné, studentský poplatek WABA, pomůcky, použité materiály, pronájem prostor, výhřev bazénu. Nezahrnuje ubytování a stravu – (možné zajistit v místě konání kurzu).

Závazné přihlášení je platné po uhrazení registračního poplatku. Registrační poplatek je nevratný. Kurzovné se hradí na základě vystavené faktury po uhrazení registračního poplatku.

Registrační poplatek: 300,-Kč

číslo účtu: 24336/5500
v.s. 0405
Text: Jméno a příjmení (Watsu a arteterapie)

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE: KURZY@WATSU4HEALTH.CZ.

KURZ JE UKONČEN OSVĚDČENÍM O ÚČASTI V CELKOVÉM POČTU 16 HODIN A CERTIFIKÁTEM WATSU INTEGRATION V POČTU 8 HODIN.