Watsu® Pomáhá

Projekt WATSU® POMÁHÁ je zaměřený na zlepšení kvality života osobám s pohybovým onemocněním a jejich rodinám.

Inspirací pro zrození projektu WATSU® POMÁHÁ se stal osobní a životní příběh zakladatelky a prezidentky našeho spolku, která před lety cestovala po světě, aby našla něco, co by pomohlo zkvalitnit život a zdravotní stav jejího syna, jemuž bylo v útlém věku diagnostikováno závažné svalové onemocnění. V roce 2012 se začala intenzivně věnovat metodě Watsu®, o kterou se nyní v týmové spolupráci se svými kolegy chce podělit s ostatními rodinami s podobným osudem.

„Honzík, který je v dnešní době upoután na invalidní vozík zažívá ve vodě svobodu pohybu. Když opomenu fakt, že při systematické práci ve vodě dochází k jemnému protažení a regeneraci jeho svalové tkáně, těší mě, že zažíváme i radost a využíváme Watsu® pro kvalitně strávený společný čas. Pro mě, jako pečující matku, je Watsu® něco jako přírodní antidepresivum, prevence syndromu vyhoření, hluboké psychické a fyzické uvolnění, které mi dává možnost nabrat sílu a zapomenout na těžkosti ve spojení s každodenní péčí a právě to bychom rádi vnášeli i do ostatních rodin.“

Co můžeme rodinám nabídnout?

Hlavním smyslem projektu je do akcí zařazovat nejen osoby s tělesným handicapem, ale i pečující rodinné příslušníky. Náš profesionální tým je připraven pomáhat formou nabízení individuálních rehabilitačních lekcí, jednorázových zážitkových workshopů a tříměsíčních skupinových školících bloků, ve kterých učíme rodinné příslušníky využívat systematickou práci ve vodě, tak, aby si osvojili základy metody Watsu®, mohli ji následně praktikovat v rodinném kruhu, prohlubovat vzájemný vztah a zmírňovat psychické a fyzické napětí v těle, což v konečném důsledku rodinám poskytne novou formu psychosociální péče a rehabilitace. I když tento druh aktivit vychází z potřeb pečujících, není v naší zemi podporován zdravotním ani sociálním systémem.

Jak můžete pomoci?

Dobrovolnou částkou můžete podpořit realizaci níže uvedených připravovaných projektů, do kterých budeme moci zařadit potřebné rodiny nebo přispět na individuální rehabilitační Watsu® dětem zařazeným do projektu.

Číslo transparentního účtu „Watsu pomáhá“  
1122339939/5500
Projekt Watsu Pomáhá podpořil tyto děti.
Díky Vaší podpoře jich může být mnohem více.

Honzík

České Budějovice
DMD – Duchennova svalová dystrofie
Variabilní symbol: 001
Text: Honzík DMD

Bára

České Budějovice
CIDP – Chronická polyneuropatie
Variabilní symbol: 002 
Text: Bára CIDP

Marek

České Budějovice
DMO – Dětská mozková obrna –
spastická triparéza, strabismus
Variabilní symbol: 003
Text: Mára DMO

Olda

České Budějovice
DMO – Dětská mozková obrna –
spastická triparéza
Variabilní symbol: 004
Text: Oldík DMO

Vždy budete informování o tom, jakým způsobem byly finance využity a komu pomohly. Těšíme se na případnou spolupráci a s upřímností děkujeme, že Pomáháte s námi.