Marek Kún

České Budějovice
DMO – Dětská mozková obrna