Činnosti spolku

 • Posláním spolku je sdružovat, vzdělávat a podporovat osoby se zájmem o pohybové aktivity prováděné ve vodě (zejména Watsu®, Oceanic Bodywork Aqua® a další formy pasivních a aktivních metod) a tyto dále poskytovat, propagovat a rozvíjet ve vzájemné spolupráci
 • Zprostředkování a poskytování obecného, základního a specializovaného vzdělávání členů, odborné a široké veřejnosti v souladu s Worldwide Aquatic Bodywork Association (dále jen WABA).
 • Podpora praktiků a studentů registrovaných ve WABA formou konzultací, supervizí a možnosti zprostředkování praxe 
 • Spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
 • Podílení se na výzkumné činnosti, pořádání kurzů, seminářů, přednášek, konferencí a workshopů
 • Pořádání pobytových akcí
 • Podpora osob s tělesným handicapem a jejich rodin 
 • Propagace aktivit a osvěty aktivit spolku 
 • Překlady, vydávání a distribuce tematických publikací, informačních a osvětových materiálů
 • Realizace tematických projektů 
 • Šíření povědomí o metodě Watsu® mezi odbornou veřejností zejména v oblasti rehabilitace, fyzioterapie, psychologie (popř. dalších oborů)