Oceanic Bodywork® Aqua – OBA

Otevíráme se neomezenému vnitřnímu prostoru, kde můžeme být jednoduše sami sebou.

Oceanic Bodywork® Aqua je forma hluboce relaxační aquaterapie, která probíhá v bazénu s teplou vodou (34° – 35°). Jedinečným způsobem spojuje prvky jemných pohybů protahování, masáže hlubokých tkání, uvolnění kloubů, s energickou prací a dechem. Praktikuje se nad hladinou i pod hladinou. Speciální pohyby nabízejí rozpohybování celé páteře, čímž obnovují proudění energie přirozeným a plynulým způsobem.  Rozsah pohybů kloubů se rozšíří a celé tělo se ve vodě díky stavu beztíže rozpohybuje novým způsobem.  Změní se vnímání vlastního těla (propriocepce)  a bude možné jej vnímat s rostoucím vědomím. Tato forma aquaterapie vede k poznání léčivých energií vody, ve kterém se mohou rozpouštět chronické fyzické bolesti i emocionální napětí. Konkrétní pozice vedou ke vzpomínkám a emocionálním prožitkům, které jsme vnímali v matčině lůně a k pocitům, které jsme prožívali v laskavé mateřské náruči.

Session začíná obvykle fází potřebné relaxace díky nadnášení a  masáži na vodní hladině, za využití podpory nadnášejících pomůcek (polštářek, plovoucí pěnové nudle). Masér nebo terapeut (bodyworker) zde sehrává roli podporovatele a průvodce, který nenásilným plynulým způsobem vede tělo do protahovacích pozic, masíruje měkké tkáně, rotuje klouby, jemně a bez námahy pohupuje celým tělem přijímajícího. Teprve po cíleném hlubokém uvolnění bude tělo připraveno na další krok a fázi prováděnou pod vodní hladinou. Za použití nosního skřipce může začít tanec těla pod vodou. Mezi »osobou, která dává« a »tím, kdo přijímá«, se rozvíjí plynulá hra vlnitých a rotujících pohybů. Dech obou přítomných se postupně zharmonizuje, čímž vytváří prostor pro přirozený energetický tok a intuitivní dialog.

Na session by měl být přijímající podporován ochranitelským způsobem tak, aby měl dostatek prostoru pro integraci svých pocitů, které během vyjdou na povrch. Vzpomínka na dětství se může znovu vynořit, jednoduše proto, že ji to dovolí prožívaný pocit bezpečí v chráněném prostoru spolu s pohupovánímí v teplé vodě. Zažívané pocity mívají charakter hlubokého spojení s celým vesmírem. Techniky OBA vyživují duši a umožňují na hluboké úrovni důvěřovat tomu, čím a kým jsme. Je to cesta zpět ke kořenům, cesta do modrých, nekonečných hlubin našeho vnitřního oceánu, díky kterému se můžeme ponořit do nádherného světa vzpomínek a znovu prožívat výživné momenty “být milován”, “být v bezpečí”, “být přijímán”, “být podporován”, a proto je možné se znovu spojit i s vlastní důvěrou, mírem, pocitem klidu a návratu “domů”.  Oceanic Bodywork® Aqua je jednou z nejcitlivějších a nejšetrnějších metod mezi aquaterapiemi, která nás může provádět stavy absolutního klidu, hluboké relaxace, pocity radosti, lehkosti, oslavy a extáze.

Otevíráme se neomezenému vnitřnímu prostoru, kde můžeme být jednoduše sami sebou. Naše smysly se posílí, tělo se začne uvolňovat a otevírat. Vlastní přirozená energie se znovu rozproudí.. Kromě práce na fyzickém těle ve vodě je Oceanic Bodywork ® Aqua obohacen o spojení s »duchem delfína a velryby«. Moudrost a inspirace těchto vodních přátel nabízí příležitost znovu objevit své vnitřní dítě, svou nevinnost a citlivost. Naši delfíní přátelé nám chtějí hravou formou připomenout plynulost toku.