Zásady ochrany osobních údajů

Návštěvníci webu

Stejně jako většina správců webu, watsu4health.cz shromažďuje informace neumožňující přímou identifikaci, které běžně poskytují webové prohlížeče a servery, jako například typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, odkazující web a datum a čas každého požadavku uživatele. Důvod shromažďování údajů tohoto typu na watsu4health.cz je lépe pochopit, jak uživatelé watsu4health.cz web používají. Jednou za čas může watsu4health.cz zveřejnit tyto neosobní informace v přehledu, např. publikováním zprávy o trendech používaní webu.

Watsu4health.cz také shromažďuje potenciální osobní informace jako je Internet Protokol (IP) adresy. watsu4health.cz nepoužívá IP adresy k identifikování návštěvníků, nicméně, a nezveřejňuje tyto informace, za jiných okolností, než níže uvedených případů pro osobní informace.

Shromažďování osobních informací

Někteří návštěvníci watsu4health.cz si zvolili takovou interakci s watsu4health.cz, která vyžaduje watsu4health.cz shromažďování osobních údajů. Množství a typ údajů, které watsu4health.cz shromažďuje, záleží na typu interakce. Například, žádáme uživatele , kteří používají naše fóra, aby nám poskytli uživatelské jméno a emailovou adresu.

V každém případě watsu4health.cz shromažďuje tyto informace pouze tehdy, je-li to nezbytné, nebo vhodné pro splnění účelu interakce návštěvníků. Watsu4health.cz nezveřejňuje jiné osobní informace, než je popsáno níže. A návštěvníci mohou vždy odmítnout poskytnout osobní informace s upozorněním, že jim to může bránit v zapojení do určitých činností souvisejících s webem.

Veškeré informace shromážděné na watsu4health.cz budou zpracovány v souladu s legislativou GDPR.

Ochrana určitých osobních informací

Watsu4health.cz uvádí potencionálně osobní informace a osobní informace pouze těm správcům projektů, zaměstnancům, smluvním partnerům a přidruženým organizacím, které (i) potřebují tyto informace znát, aby je mohly zpracovat jménem watsu4health.cz, nebo aby mohli poskytovat služby dostupné prostřednictvím watsu4health.cz, a (ii) které se dohodly, že je nesdělí ostatním. Někteří z těchto zaměstnanců, dodavatelů a přidružených organizací se mohou nacházet mimo zemi vašeho trvalého bydliště; používáním watsu4health.cz souhlasíte s přenosem těchto informací.

Watsu4health.cz nebude nikomu pronajímat ani prodávat potenciálně osobní informace ani osobní informace. Kromě administrátorů projektů, zaměstnanců, smluvních partnerů a přidružených organizací, jak je popsáno výše, watsu4health.cz zveřejňuje potencionálně osobní informace a osobní informace pouze v případě, kdy to vyžaduje zákon, pokud dáte svolení k tomu, aby vaše informace byly sdíleny, nebo pokud watsu4health.cz v dobré víře věří, že zveřejnění je přiměřeně nutné k ochraně majetku nebo práv watsu4health.cz, třetích stran nebo veřejnosti.

Využívání soukromých informací

Informace, které nám poskytnete, používáme k registraci účtu, k účasti na našich akcích, k zasílání newsletterů, k využívání některých dalších služeb.

Nebudeme prodávat nebo šířit Vaše osobní údaje třetím stranám bez toho aniž by jste nám dali povolení nebo aniž by to vyžadoval zákon.

Rádi bychom Vám zaslali emailovou marketingovou komunikaci, která vás může čas od času zajímat. Pokud jste již s marketingem souhlasili, můžete se z něj později odhlásit.

Máte právo kdykoli ukončit přijímání marketingových informací. Pokud si nepřejete být kontaktováni pro marketingové účely, klikněte prosím na odkaz pro odhlášení v dolní části emailu.

Právní důvody pro zpracování osobních údajů
  • Spoléháme na jednu, nebo více následujících podmínek zpracování
  • naše legitimní zájmy při účinném poskytování informací a služeb
  • výslovný souhlas, který jste nám dali
  • právní závazky
Přístup k datům

Máte právo zažádat o kopii informací, které o vás máme. Pokud byste chtěli kopii některých nebo všech svých osobních údajů, postupujte podle pokynů na konci této sekce.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme v našich systémech uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou. Kontaktní informace (např. Informace v emailových seznamech) uchováváme, dokud se uživatel neodhlásí nebo nepožádá o odstranění těchto informací z našich systémů. Pokud se rozhodnete odhlásit se z odběru, budeme o vás moci uchovávat určité omezené informace, abychom mohli vyhovět vašemu požadavku.

Pokud je zažádán nebo požadován výmaz, provedeme anonymizaci údajů subjektů a/nebo odstraníme jejich informace z veřejně přístupných stránek, pokud by vymazání údajů porušilo základní systémy nebo poškodilo protokoly nebo záznamy nezbytné pro provoz.

Chcete-li požádat o smazání účtu a souvisejících údajů, postupujte následovně:

Práva ve vztahu k vašim informacím

Můžete mít určitá práva vyplývající, ze zákona o ochraně osobních údajů, ve vztahu k osobním údajům, které o vás máme. Zejména můžete mít právo na:

  • podání žádosti o kopii osobních údajů, které o vás máme
  • podání žádosti, abychom aktualizovali osobní údaje, které o vás uchováváme, nebo abychom osobní údaje, které považujete za nesprávné, nebo neúplné opravili
  • podání žádosti, abychom odstranili osobní údaje, které o vás uchováváme v jednotlivých systémech, nebo abychom omezili způsob, jakým tyto osobní údaje používáme (informace o smazání z archivů naleznete v části „Uchování osobních údajů“)
  • podat námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů; a/nebo
  • odebrat souhlas se zpracováním osobních údajů (v rozsahu, v jakém je toto zpracování založeno na souhlasu; souhlas je jediný přípustný základ pro zpracování).

Pokud chcete tato práva uplatnit nebo pochopit, zda se na vás tato práva vztahují, postupujte podle pokynů na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Odkazy třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy třetích stran, které nejsou pod naší kontrolou. V případě, že přejdete na tento odkaz a poskytnete informace třetí straně na jejich webových stránkách, nejsme zodpovědní za poskytnuté data. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na stránky, které jsou vyčtené na začátku tohoto dokumentu. I v případě, že je odkaz na stránky třetích stran zveřejněn na našem webu, po příchodu na daný web si přečtěte jejich zásády ochrany osobních údajů.

Cookies

Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, se navíc shromažďují automaticky pomocí „souborů cookies“. Soubory cookies jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, určené ke shromažďování standardních informací z internetového protokolu a informací o chování návštěvníků. Tyto informace slouží ke sledování návštěvnosti webu a ke kompilaci statistických zpráv o činnosti webů.