Supervize


Všichni absolventi kurzů WABA mají možnost využívat povinné i nepovinné supervize u kteréhokoliv certifikovaného lektora nebo certifikovaného asistenta WABA po celém světě.

Profesionálové s oprávněním k výkonu supervize v rámci Watsu for Health

  • Dita Linhartová (lektor)   
  • Renáta Tejnská (lektor ve výcviku)    
  • Jana Nikodýmová (asistent) 

Individuální nebo skupinové supervize si každý zájemce sjednává s vybraným lektorem nebo asistentem v předem daném termínu.

Nově budeme vypisovat termíny určené pouze pro supervize, abychom souběžně nenarušovali práci s klienty.

Cena za hodinovou supervizi je stejná jako cena za terapii. Členové spolku W4H mohou využít slevový kupón ve výši 200,- Kč / hod.

Nepovinné supervize

Nepovinné supervize jsou doporučovány v případě, že chcete získat větší jistotu v provádění pohybů po absolvování jakéhokoliv kurzu Watsu a upevnit si detaily, které vám na kurzu unikly.

Nepovinné supervize jsou nabízeny nejen studentům, ale i providerům a practitionerům.

Vhodné jsou i pro certifikované profesionály, kteří mají zájem o profesní růst a vylepšování kvality poskytovaných služeb. 

Supervize u nás vřele doporučujeme absolventům jakéhokoliv vzdělávacího střediska (WABA), kteří se chtějí seznámit s novinkami a drobnými odlišnostmi provádění pohybů v ergonomickém stylu. 

Povinné supervize

Povinné supervize jsou součástí postupové zkoušky pro získání statusu Watsu provider a Watsu practitioner.  

”Mastery” zkouška pro absolventy Watsu 2 je předpokladem pro získání statusu Watsu provider a předpokladem pro absolvování kurzu Watsu 3.

“Hands On” zkouška pro absolventy Watsu 3 je předpokladem pro získání statusu Watsu practitioner.

Pozn. součástí certifikace jsou i splněné počty přijatých Watsu session od certifikovaných terapeutů. Pro absolventy Watsu 2, kteří chtějí získat status Watsu Provider jsou povinné 2 absolvané Watsu session s profesionálním terapeutem. Absolventi, kteří chtějí získat status Watsu Practitioner mají povinnost absolvovat 10 Watsu session s profesionálním terapeutem. 

Průběh supervize

Supervize probíhají formou nácviku přímo s lektorem nebo asistentem, který se odevzdá do vaši náruče a následně vám nabídne zpětnou vazbu, doporučení, slovní i praktické rady, které vám pomohou k vylepšení toho, co je třeba. Absolvování supervize se zdokumentuje formou zápisu do registru WABA a Deníku studenta.

Průběh je individuální. V nepovinné supervizi se můžete zaměřit na volitelné oblasti a konkrétní pohyby. Povinná supervize v sobě zahrnuje ukázku a revizi většiny za sebou jdoucích pohybů a sekvencí z Watsu 2 a Watsu 3. 

Hodnotí se zejména pocitové vnímání a technické provádění daných pohybů, správné přikládání rukou, opora krční páteře a plynulost přechodů. 

Počet možností pro opakování supervizí je neomezený.