Certifikace WABA


Watsu® patří mezi hlavní metodu aquaterapie, která podléhá propracovanému mezinárodnímu certifikačnímu programu Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA) a právním předpisům ČR o vázané živnosti v oboru “Masérské, rekondiční a regenerační služby” (je vyžadována odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeut nebo masér).

Certifikace má několik stupňů odbornosti – Watsu® Provider (absolvent), Watsu® Practitioner (profesionální terapeut), Watsu® Asistent (asistent lektora), Watsu® Instruktor (lektor).

Certifikační program se skládá z několika stupňových praktických kurzů prováděných ve vodě a doplňkové kvalifikace vedoucí k odborné způsobilosti. Cílem certifikačního programu je vychovávat celistvé odborníky s všestrannou způsobilostí, která v sobě zahrnuje kvalitní provádění jednotlivých pohybů, porozumění fungování tělesných struktur, citlivě rozvinutou kvalitu doteku a emocionální hloubku. Tyto předpoklady jsou nezbytnou součástí schopnosti provázet klienty v jejich individuálních tělesných potřebách a emočních procesech.  Do certifikačního programu WABA spadají i volitelné kurzy ostatních aquaterapií (např. OBA®, WATA, Healing Dance®, Liquid Flow apod.).

WABA

Zakladatelem Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA, www.waba.pro) je samotný tvůrce Watsu®, Harold Dull. V současné době WABA nejen sdružuje terapeuty, ale také dohlíží na programy školení a certifikace aquaterapeutických výcviků a jejich etické uplatňování. Dále koordinuje výzkum a zpřístupňuje nové informace. Členství ve WABA je zpoplatněné a garantuje odborné vzdělání terapeutů, učitelů a školících institucí, jejichž seznam je dostupný na www.watsu.com

Mezinárodní registr studentů je zpřístupněn pouze lektorům a školícím institutům pro zápisy absolvovaných kurzů, splněných požadavků, autorizace odborné způsobilosti a certifikace.

Ostatní jednotlivci a organizace s chutí pomáhat a rozvíjet svět aquaterapie jsou vítáni.

Jakékoliv stížnosti vztahující se na terapeuty, učitele nebo školící instituty (členy WABA) můžete předkládat Etické komisi v dokumentu ve formátu PDF nebo Word.

Pro žádost o certifikaci či změnu statusu je možné žádat svého koordinátora/mentora/lektora WABA (v rámci spolku Dita Linhartová). K žádosti připojte v jednom PDF souboru všechny požadované certifikáty. Certifikát může vydat WABA nebo Training Institut.

WATSU STUDENT (neposkytuje placené služby)
starší 15ti let
absolvent WABA kurzu

STUDIJNÍ PROGRAM

Standardní WABA program vzdělání pro poskytování služeb Watsu®

ABSOLVENT :

WATSU PROVIDER platnost max. 2 roky, poskytuje placené služby
PROFESIONÁL:

WATSU PRACTITIONER
s neomezenou platností a neomezeným místem působení
fyzioterapeut /  zdravotní masér/ min.rekondiční a regenerační masérfyzioterapeut /  zdravotní masér / min.rekondiční a regenerační masér
min. 100h kurzů  – Watsu 1, 2 min. 200h kurzů  – Watsu 1,2,3 + opakování jednoho z nich / jiný volitelný kurz WABA
min 25h praxemin  25h praxe
min. 2h přijatých terapií od Watsu Practitionera10 přijatých terapií od Watsu Practitionera
Mastery zkouška s lektorem (po W2)Mastery zkouška s lektorem (po W2)
___Hands On zkouška s lektorem (po W3)
___doložené vzdělání min. 100h anatomie a fyziologie
___min. 100h  doložených kurzů ostatních masáží / manuálních terapií (shiatsu/tantsu/akupresurní, thajské, reflexní apod.)
___kurz první pomoci a kurz pracovní etiky (min. 8h)
Živnostenské oprávnění pro masérské, rekondiční a regenerační služby Živnostenské oprávnění pro masérské, rekondiční a regenerační služby 

STUDENT nemá oprávnění k poskytování placených Watsu služeb. Služby poskytuje pouze v rámci tréninku a může si žádat finanční náhradu spojenou s náklady (vyhřátí bazénu, cesta apod.).

ABSOLVENTWATSU PROVIDER
je platný po dobu dvou let, ve kterých má oprávnění k poskytování placených Watsu služeb. Provider dokládá Čestné prohlášení nebo dohodu o místě působení a poskytování služeb (max. dvě různá “pracoviště”, max. po dobu dvou let). Pro získání statusu WATSU PROVIDER by měl v průběhu těchto dvou let doplnit a doložit zbývající požadavky (Watsu 3 + opakování jednoho z nich / jiný volitelný kurz WABA, dalších 8 přijatých Watsu terapií od profesionála, zkouška s lektorem Hands On, 100 hodin anatomie a fyziologie, 100 hodin dalších masérských kurzů / manuálních terapií, kurz první pomoci a kurz pracovní etiky pro pomáhající profese. 

PROFESIONÁLWATSU PRACTITIONER
má oprávnění k poskytování placených Watsu služeb na neomezenou dobu kdekoliv ve světě. Ve svém vzdělání může i nadále pokračovat a dosáhnout nadstandartního vzdělání v oboru.

Nadstandardní vzdělání pro poskytování služeb Watsu®

PROFESIONÁL:
WATSU PRACTITIONER
WATSU BASIC LEKTOR
status Watsu practitionerstatus Watsu practitioner 
fyzioterapeut, zdravotní masér  nebo ekviv. min. 500h manual.terapií a masážíasistenční výcvik (ATC) a lektorský výcvik (ITC)
min. 500h kurzů WABA ve vodě2 – 4 Watsu Basic co-teaching se senior lektorem WABA
min.10h psychologického minimaWATSU 1 LEKTOR
Adapted Watsu 3 / myofasciální uvolňování ve vodě nebo další ekvivalentní volitelné kurzy Watsu Basic lektor
stále se vzdělávámin. 4 Watsu 1 co-teaching se senior lektorem
stále se vzdělává:
co-teaching W2 po dvou letech, co-teaching W3 po třech letech apod. …