Profesní členové spolku s mezinárodním statusem Watsu® practitioner

Ukončili vzdělání v mezinárodním výukovém programu Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA). Aquaterapii se věnují profesně, mají dlouholeté zkušenosti a praxi.


Profesní členové s mezinárodním statusem Watsu® provider

Absolvovali podstatnou část kurzů Watsu® ve výukovém programu Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA). Podstupují supervize a směřují k úplnému ukončení vzdělání a dokončení všech zbývajících požadavků v průběhu dalších dvou let. Absolventi jsou kvalifikováni k poskytování terapií. V případě, že nemají vzdělání v oboru fyzioterapie nebo rekvalifikaci masáží v oblasti zdravotnictví, mohou nabízet služby pouze osobám bez zdravotního omezení.


Členové spolku s mezinárodním statusem Watsu® student

Připravují se na profesionální aquaterapeutickou práci. Jako studenti nabízejí své služby v rámci výcviku bezplatně. Za výkon terapie si nenárokují finanční odměnu, nebo pracují pouze za náklady spojené s pronájmem a vyhřátím bazénu (případně cestu). Pracují s klienty bez zdravotních omezení pod supervizí a dohledem svých učitelů nebo starších zkušených Watsu® praktiků. Chtějí se dále učit, nebo šíří metodu v úzkém kruhu svých přátel a rodiny.