Proces vzdělání v aquaterapiích je cestou hlubokého osobního rozvoje

Účast na kurzech vám do života přinese nejen mnoho nových prožitků a praktických informací, ale i lepší poznání sebe sama a kruh empaticky naladěných přátel. 

Preferujeme výuku v menších skupinách, ve kterých můžeme studentům zajistit individuální přístup a vytvořit vhodné a bezpečné prostředí pro sdílení a učení se. Úzce spolupracujeme s vybranými zahraničními lektory, kteří svým osobitým přístupem a mnohaletými zkušenostmi výuku významně obohacují. 

Program výuky je navržen tak, aby na sebe navazoval. Školící organizace po celém světě dodržují náplň jednotlivých kurzů předepsanou mezinárodní asociací WABA. Obsahové zaměření, detaily a bonusové informace se liší v závislosti na přístupu konkrétního lektora a organizace. Studenti jsou vedeni v mezinárodním registru WABR. Mají možnost si vybrat, kde absolvovat navazující kurz. Otevřený je celý svět.

Uvedené ceny kurzovného zahrnují studijní materiály, občerstvení během kurzu, poplatek WABA, lektorné a organizaci. Nezahrnují doplatek za výhřev a pronájem bazénu, ubytování a stravu, registrační poplatek na podporu neziskové organizace W4H ve výši 500,- Kč.Watsu® se vyučuje v 50 hodinových blocích. Styl a způsob výuky se za posledních 30 let stále vyvíjí a zdokonaluje díky praxi a zkušenostem učitelů z celého světa, kteří do své praxe vnášejí nejen metodologické vylepšování, ale i zkušenosti z jiných oborů. U nás se můžete učit nově vyvinutému ergonomickému stylu, který bude šetřit vaše vlastní síly při práci a klientům nabídne větší komfort a bezpečí.

WATSU® Introduction

Aktuálně nejsou vypsané termíny.

Watsu® Basic

Pro kurz je dostupný 1 termín

Watsu® 1

Pro kurz jsou dostupné 2 termíny

Watsu® 2

Pro kurz je dostupný 1 termín

Watsu® 3

Pro kurz je dostupný 1 termín

Adaptive Watsu® 3

Aktuálně nejsou vypsané termíny.


Volitelné kurzy jsou určeny zejména těm, kteří chtějí svou praxi obohatit nejen o další modality aquaterapií nebo masáží. Ve výběru jednotlivých kurzů naleznete informace o tom, zda se jedná o volitelný předmět certifikovaný WABA nebo o předměty, které do WABA registru zatím nespadají, vaši práci však obohatí nebo vám pomohou ke splnění potřebných požadavků pro ukončení certifikace Watsu praktik.

Liquid Flow Deepening

Aktuálně nejsou vypsané termíny.

Oceanic Bodywork® Aqua OBA Basic Liquid Joy

Aktuálně nejsou vypsané termíny.

OBA 1 Fluid Body

Aktuálně nejsou vypsané termíny.

Liquid Flow Essence

Aktuálně nejsou vypsané termíny.

Psycho – somatika

Aktuálně nejsou vypsané termíny.

Watsu Introduction z pohledu fyzioterapie

Pro kurz je dostupný 1 termín

Naučte se Watsu® u nás

  • Vychováváme nové profesionály v souladu s mezinárodním certifikačním programem Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA) 
  • Jako jediná školící organizace v ČR vyučujeme Watsu® v novém, ergonomickém stylu. Ten je nejen přínosnější pro klienty, ale výrazně šetrnější pro terapeuty.
  • Vítáme zájemce v našem spolku, který pro členy nabízí mnoho dalších možností a výhod.
  • Naším cílem je posouvat metodu Watsu® do hlubších a fyzioterapeutických rovin.
  • Nabízíme možnost následných konzultací a supervizí. 
  • Doškolujeme i pokročilejší absolventy a profesionály se zájmem o zkvalitnění svých profesních dovedností nebo se zájmem o poznání nového stylu práce.