Lektor

Olga Šebestová Janoušková

Psychoterapeutka, shiatsu praktik, molekulární bioložka.


Olga se věnuje terapeutické činnosti, kde propojuje Shiatsu, Watsu® a psychoterapeutické poradenství. Zároveň působí jako učitel a vědecký pracovník na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

Vystudovala  přírodovědeckou fakultu UK obor biologie a doktorské studium molekulární biologie a biomedicíny. Ruku v ruce se zkoumáním biologických jevů spojených s naším tělem,  se věnuje zkoumání jejich podstaty a příčiny. Jak nás ovlivňuje naše naladění, aktuální životní situace, původ naší rodiny, kam vedou naše myšlenky a jak se projevují. Proto doplnila své vzdělání o studium grafologie, japonské tlakové masáže-shiatsu a terapie ve vodě-watsu. Tyto somatické praktiky mohou zásadně ovlivnit práci s naší vitální energií, emocemi, myslí a tělem. V současné době je propojuje s psychoterapeutickou praxí založenou na holistickém a humanistickém přístupu Biosyntézy.