Nadace OSF


Děkujeme Nadaci OSF, která nás podpořila v rámci projektu Active Citizens Fund financovaném z fondů EHP a Norska. Díky jejich podpoře jsme mohli vytvořit nové webové stránky. Komunikace s klienty a dárci tak bude jednodušší a my budeme věnovat více času tomu, o co nám jde především: přímé práci ve vodě.

Zde si můžete přečíst více o realizovaném projektu.

Název projektu: Implementace automatizovaných digitálních nástrojů pro zvýšení efektivity činnosti spolku 

Project Name: Implementation of automated digital tools to increase the efficiency of the association’s activities

Termín realizace: 01.09.2023 – 30.04.2024

Implementation period: 01.09.2023 – 30.04.2024

Cílem projektu byla podpora efektivity činnosti spolku skrze implementaci digitálních technologií. Z důvodu nedostatku lidských zdrojů, potažmo financí, které by zvládali agendu rezervací, fakturace, plateb, odpovídali na dotazy klientů, pečovali a hledali nové dárce jsme cítili nutnost v této oblasti zasáhnout a zařadit patřičná řešení. 

Nově implementované nástroje napřímo ovlivnily kvalitu námi poskytovaných služeb a servis směrem ke klientům a dárcům a umožnily členům spolku efektivně využívat čas a zautomatizovat některé procesy.

Naše webové stránky se tedy dočkaly masivního upgradu. Nově se pyšní chytrým rezervačním systémem s platební bránou, chatboxem, e-shopem, možností vytvoření vlastního účtu a v neposlední řadě se dočkaly výrazné změny v grafice.

The goal of the project was to increase efficiency of our organisation through implementation of digital tools. We suffer from a lack of human resources (hence funds) – people who would manage the agenda of reservation, invoicing, payments, customer care and marketing. Therefore we felt a need to make a change and implement corresponding solutions.

New implemented tools directly influenced the quality of our services and customer service as well as fundraising. Changes also enabled our members to improve time management and automatized some of our internal processes.

Our web page has been upgraded. There is a smart reservation system with payment gate, chatbox, e-shop, optional login page and last not least there has been a big visual upgrade.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Webové stránky

Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/ 
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/ 
Nadace OSF: https://osf.cz/ 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/ 
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/  

Kontaktní osoba

Ing. Šárka Laura Tůmová
E-mail: sarka.laura@centrum.cz
Tel.: +420 733 517 685