Rubriky
Blog

Den Watsu® pro pacienty s mozkovou obrnou

Tento den byl určen pacientům s DMO a o ně pečující rodiče či partnery. Záměrem bylo zažít společně strávený čas ve vodě v jiné dimenzi propojení.

Dne 3.12.2022 se v rehabilitačním centru Arpida uskutečnil Den Watsu® určený pacientům s DMO a dalším nervosvalovým onemocněním. V rámci dne bylo poskytnuto celkem 23 individuálních ošetření dětským i dospělým pacientům a o ně pečujícím osobám. Pacient i pečující osoba dostávali 40 min ošetření ve stejný okamžik. Účastníkům se věnovalo 6 profesionálně vyškolených terapeutek, které se střídaly. Každý účastník spočinul v náruči jedné z terapeutek. Individuální ošetření probíhaly od 10:00 do 13:20. Od 13:30 následoval 2 hodinový workshop, kterého se zúčastnilo 7 pacientů a 6 pečujících osob, kde se formou hry učili základní prvky práce ve vodním prostředí, aby je mohli kdykoliv použít, když se ocitnou ve vodě, např. v rámci lázeňských pobytů. Po ukončení dne mohli účastníci zapsat své dojmy do pamětní knihy. Celkově hodnotíme den jako velmi úspěšný a účastníkům přínosný. Odnesli si mnoho poznatků a zažili uvolnění díky působení teplé vody, která velmi rychle navozuje stav fyzické i psychické relaxace. To, co vnímáme jako velmi důležité, bylo společné propojení ve stejný okamžik, kterého zpravidla pečující osoby z důvodu přetížení málo využívají. Tady byla poskytnuta péči i jim. Dovolujeme si zde vyjádřit vděčnost za poskytnutou dotaci, díky které účastníci měli program zdarma. Den Watsu vnímáme jako dar a ocenění jejich péče, kterou se snaží zkvalitňovat každodenní život v rámci svých možností. Den Watsu® jim nabídl nový rozměr a pohled na práci ve vodě.

Děkujeme za

Podpořit podobné projekty nebo přispět na individuální terapie pro tyto pacienty a pečující můžete prostřednictvím finančního daru do veřejně oznámené sbírky Watsu Pomáhá s transparentním číslem účtu 1122339939/5500

Děláme to, co nám dává smysl!

HEART💦HOPE💦HELP💦HARMONY

Zde se můžete podívat na krátký záznam z tohoto dne:

Děkujeme za podporu