Lektor

Jitka Burešová

Arteterapeutka


Jitka se v současné době věnuje své arteterapeutické praxi zejména individuální i skupinovou formou s dospělými klienty v rámci programu sociální rehabilitace v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích.

V roce 2018 dostudovala bakalářský studijní program Psychologie – Arteterapie na PF JU, jehož specializace umožňuje uplatňovat edukační,poradenskou, diagnostickou a terapeutickou činnost, která je založena na systematické práci s výtvarnými projevy klientů. Mezi hlavní pilíře společné práce patří důvěrné a bezpečné prostředí, podpora při výtvarném, sebevyjádření, respekt k jedinečnosti každého člověka, k jeho příběhu a podpora při budování náhledu. Při práci s klienty uplatňuje přístup, kde arteterapeut má ve vztahu ke klientovi roli průvodce na cestě k odkrývání vnitřních motivací ke změně, osobnostnímu růstu a zrání.