E-shop

Terapie


Aquaterapie

Zažijte účinky terapie v teplé vodě na vlastní kůži. Vše o Watsu®, OBA® a dalších formách aquaterapie nad hladinou i pod ní.

Arteterapie

Prohlubte spojení s tělem a vlastní tvořivostí skrze kreativní zpracování prožitku z vody.

Aqua Yoga

Cvičte jógu ve vodě, je to snadné a zábavné.


Kurzy


Workshopy pro veřejnost

Vyberte si z nabídky sebezkušenostních, zážitkových a relaxačních workshopů pro každého.

Certifikované kurzy

Naučte se s námi Watsu® v rámci programu Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA). Jako jediná školící organizace v ČR vyučujeme v novém, ergonomickém stylu.

Lektorky a lektoři

Zde najdete všechny, kdo provází workshopy a kurzy, včetně zahraničních lektorů.


Watsu den pro svalovou dystrofii

Společně jsme silnější

V neděli 6.9.2020 se v rehabilitačním centru Arpida v Českých Budějovicích uskutečnil zahajovací ročník veřejné akce Den Watsu pro svalovou dystrpfii. Tento den byl primárně věnován dětským i dospělým pacientům trpícím svalovými dystrofiemi pletencového typu, Duchenne a Becker (DMD, BMD) a jejich pečujícím. Vítáni však byli i pacienti s jiným nervosvalovým onemocněním (NSO). Watsu den pro svalovou dystrofii se tak stal součástí programu světového dne pro Duchennovu svalovou dystrofii (World Duchenne Day), jenž každoročně 7.9. veřejnosti připomíná nemilosrdný boj s touto progresivní diagnózou.

Iniciátorem celé akce byla nevládní organizace odborných praktiků inovativní vodní rehabilitační metody Watsu for Health, z.s. se záštitou a podporou organizací End Duchenne, z.s. (www.endduchenne.cz) a World Duchenne Organization (www.worldduchenne.org).

Celodenní program účastníkům představil vodní rehabilitační metodu Watsu® formou zážitku založeném na osobní zkušenosti, poskytl informace a propagační materiály k samotné diagnóze DMD, bližší informace o nabízených službách a využití Watsu® u poskytovatelů v České republice a nechybělo ani drobné občerstvení a možnost zakoupení upomínkových náramků.

Metodu Watsu® u této příležitosti si na vlastním těle vyzkoušelo přes dvacet účastníků z řad pečujících, pacientů a fyzioterapeutů. Převládali pacienti se svalovou dystrofii (pletencového typu a DMD), objevili se zde však i pacienti s mozkovou obrnou, mozkovou příhodou a lidé trpící akutními bolestmi zad a kloubů.

V odpoledním bloku měli pečující rodiče nebo partneři dospělých pacientů možnost účastnit se aktivního workshopu, ve kterém si okusili jednoduché způsoby práce ve vodě, využívání nadnášení a dechu, jemné protažení a bytí s blízkou osobou, čehož využilo 6 rodin. Workshop byl veden odborně školenými praktiky a lektory z týmu Watsu for Health.

V závěru dne přišlo na řadu přátelské povídání o vlivu vodního prostředí na dýchací ústrojí u pacientů s NSO, které vycházelo z praktických zkušeností z fyzioterapie, práce ve vodě, metody Watsu® a nové pilotní studie vypracované na Universitě Ray Juan Carlos v Madridu (www.mdpi.com/journal/brainsci).

(česká verze studie je dostupná u organizací End Duchenne, z.s., která zajistila její odborný a organizace Watsu for Health, z.s.)

Atmosféra celého dne se nesla v duchu plynutí, radosti, pohody a vděčnosti, o čemž vypovídaly i výpovědi z anonymních dotazníků. Osobní výpověď dospělého pacienta s dystrofii pletencového typu poukazovala na téměř okamžité snížení bolesti a ztuhlostí svalů a kloubů, včetně odeznění stresu, který zprvu převládal z důvodu obav z přesunu do bazénu. Pacient vypovídá, že i přes toto prvotní úskalí mu cíleně vedený pohyb ve vodě přinesl dosud nejefektivnější uvolnění a nenásilnou mobilizaci.

Do budoucna se předpokládá pravidelné opakování této akce i v dalších městech a rehabilitačních centrech v České republice a s navazujícím rozšiřujícím programem a možnostmi školení pečujících členů rodin, které bylo následně zahájeno dne 13.9.2020 v Českých Budějovicích dlouhodobým workshopem Léčivý stav beztíže.
(www.watsu4health.cz/udalost/lecivy-stav-beztize/).

Poděkování za realizaci projektu Watsu den pro svalovou dystrofii patří zejména členům týmu Watsu for Health a podporujícím organizacím, rehabilitačnímu centru Arpida, dobrovolníkům a soukromým dárcům, kteří akci podpořili finančním darem veřejně oznámené sbírky Watsu Pomáhá přes nadační fond VIA a portál www.darujme.cz/organizace/1200555, ve kterém je možné i nadále podporovat projekty věnované vzdělávání pečujících a poskytování vodní rehabilitace těm, kteří to nejvíce potřebují.

Více informací o možnostech podpory plánovaných projektů Watsu Pomáhá www.watsu4health.cz/watsu-pomaha/